کوروش بزرگ و منشور حقوق بشر

2548 سال پیش ، در چنین روزی – 13 اکتبر سال 539 قبل از میلاد ، شهر تاریخی بابل به دست کوروش هخامنشی فتح شد . کوروش برای تصرف بابل که قلعه و دیوارهای بسیار مستحکم و نفوذ ناپذیری داشت ، دستور داد که مسیر رود دجله را تغییر دهند ؛ زیرا رود دجله از داخل شهر بابل عبور […]

در حال بارگذاری