نامه ای از دکتر ویکتور فرانکل

مردی که از زندان آشويتس در لهستان (قتلگاه آدم سوزی نازی ها) توانست فرار کند، دكتر ويكتور فرانكل اتریشی بود و با توجه به کشتارها، خودكشي ها و فجايع زیادی كه با چشم خودش ديده بود، روان پزشک-روانشناسی بسيار متبحر و همچنین مدیر مدرسه فعالی شده بود. او در آغاز هر سال تحصیلی برای معلمان […]

آسیب های شبکه اجتماعی

امروزه روشهاي ارتباطی افراد از طریق اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش یافته است؛ پست الکترونیک، پیامهاي کوتاه، چت روم ها، وبسایت ها و بازي ها، روشهایی براي گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند. در این میان، یکی از تأثیرگذارترین سرویسهاي ارائهشده در اینترنت و وب که در سالهاي اخیر تحول شگرفی […]

در حال بارگذاری