اعتیاد به کار، سرپوشی بر اختلال روانی

پرکاری و سخت‌کوشی تحسین‌برانگیز است. اما در برخی به اعتیاد بدل می‌شود. این افراد قادر نیستند به چیزی غیر از کار فکر ‌کنند. کارشناسان علت این اختلال وسواس‌گونه را کشف کرده‌‌اند. فرد معتاد به کار قادر نیست از کار صرف‌نظر کند حتی گاهی مضرات ترک اعتیاد در او نمایان می‌شود. او پیوسته در این فکر […]

نامه ای از دکتر ویکتور فرانکل

مردی که از زندان آشويتس در لهستان (قتلگاه آدم سوزی نازی ها) توانست فرار کند، دكتر ويكتور فرانكل اتریشی بود و با توجه به کشتارها، خودكشي ها و فجايع زیادی كه با چشم خودش ديده بود، روان پزشک-روانشناسی بسيار متبحر و همچنین مدیر مدرسه فعالی شده بود. او در آغاز هر سال تحصیلی برای معلمان […]

آسیب های شبکه اجتماعی

امروزه روشهاي ارتباطی افراد از طریق اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش یافته است؛ پست الکترونیک، پیامهاي کوتاه، چت روم ها، وبسایت ها و بازي ها، روشهایی براي گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند. در این میان، یکی از تأثیرگذارترین سرویسهاي ارائهشده در اینترنت و وب که در سالهاي اخیر تحول شگرفی […]

محیط زیست و چالش های آن

از زمانی که بشر پا بر رو کره خاکی نهاده، با محیط زیست خود تعامل مداوم و پایدار داشته است اما رشد جمعیت و دستیابی به اختراعات و اکتشافات جدید علمی و حرکت به سمت جامعه مدرن و صنعتی، سبب شده تا انسانِ امروز، در جهانی بحران زده زندگی کند. در دههها اخیر، علاوه بر […]

در حال بارگذاری