بلبلان از بوی گل مستند و ما …

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست #خواجوی_کرمانی@Amekhorshid سلام صبح تون پرازمهرودوستی

در حال بارگذاری