همه زنان سرزمین من باید به …

همه زنان سرزمین من باید به آرزوهایشان برسند… با نصب و استفاده از اپلیکیشن #کاربوی "آنلاین، حال ماشینتُ خوب کن" در حمایت از زنان سرپرست خانوار سهیم شویم. 🆔 @bonyad_ali

در حال بارگذاری