فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

چنین گفت زرتشت – فریدریش-نیچه

Rate this post

بهتر است با عقاید خودمان یک ابله سفیه باشیم تا این که با عقاید دیگران یک دانشمند به شمار آییم

چنین گفت زرتشت
فریدریش نیچه

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری