فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

راز دختران موفق

این روزها شاهد پدیده ای شگرف هستم. به نظر می رسد بخشی از زنان سراسر جهان رمز کامیابی و شادمانی رادر زندگی و شغل خودیافته اند و هر روز برتعداد انان افزوده می شود. در واقع گویی قدرتی مخفی و زیرزمینی دراین زنان وجود دارد زیرا انان رمزی جادویی را گشوده اند. آنان مثبت می اندیشند از یکدیگر حمایت می کنند و این باور راستین را دارند که می توانند به همه خواسته هایشان برسند. پیروزی زمانی از آن شما خواهد بود که توانمندی های خودرا باور کنید زمانی که برای همیشه به افکار منفی پایان دهید و به همه چیزهایی که در خدمت رسالت شما نیستند، یک نه بلند بگویید. پیروزی را زمانی در آغوش خواهید گرفت که خودتان را با دخترانی مثبت قدرتمند و ثابت قدم احاطه کنید.

📕 راز دختران موفق
✍ کارا الویل لیبا


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری