فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

کفایت خداوند

Rate this post

بزرگی میگوید:

👈🏻 موفقیت نتیجه سه عبارت است:
۱- تجربه دیروز
۲-استفاده امروز
۳-امید به فردا..

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
۱- حسرت دیروز
۲- اتلاف امروز
۳-ترس از فردا…

👈🏻 در حالی که آفریدگار مهربان 
گذشته را عفو…
امروز را مدد…
و فردا را کفایت می کند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.