فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

یکدیگر را عصبانی نکنید 

Rate this post

▫️آنها به حل مسئله فکر نمی‌کنند، تلاش نکنیم تا متقاعدشان کنیم مردهادرعصبانیت شخصیتی بد بین، بددهن و نا مهربان دارند

+ فقط یک راه دارد، سکوت کنید.  وقتی سکوت کنید زودتر آرام میشوند. وقتی آرام شدند راحت تر متقاعد می‌شوند

زن‌ها را عصبانی نکنید

▫️غر زدن از ویژگی های بارز همه زنان است. یک زن را وقتی عصبانی کردید، عواقبش را تا یک هفته و گاهی تا یک ماه باید بپذیرید

+ زن‌ها ماجرای عصبانیتشان را در تمام این مدت با خود حمل می‌کنند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *