فصد خون غرب تهران

️ نامه معاونت بهداشت تبریز مب

️ نامه معاونت بهداشت تبریز مبنی بر ۸ درصد تخصیص برنامه پزشک خانواده برای نیروهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شرکتی

پینوشت نیروهای شرکتی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به دنبال تعیین و تکلیف و تثبیت جایگاه حقیقی خود هستند صدای آنها را بشنوید

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری