فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

احسان یارشاطر و هویت ایرانی عبدالرضا ناصرمقدسی

Rate this post

اگر چه یارشاطر با میراث عظیم و گرانبهایی که از خود باقی گذاشت هیچ گاه در تفکر و اندیشه ایرانی نخواهد مرد اما همینکه روزی را با نبود فیزیکی او بسر کنیم بسیار دردناک است بخصوص در این روزگار که اندیشه و تفکر ایرانی و آنچه که می توان میراث معنوی این مرز و بوم دانست بیش از پیش و از جنبه های مختلفی تحت هجوم و آسیب است، وجود کسانی همچون احسان یارشاطر بمثابه ناخدایی بسیار کاردان در این وانفسای گردابها و طوفانهاست افسوس که از میان ما رفت بگمان من عظمت کار یارشاطر بخصوص آنچه که با بنیاد گذاردن دانشنامه ایرانیکا انجام داد با گذشت زمان مشخص خواهد شد شاید بتوان کار یارشاطر را با کار فردوسی و خلق شاهنامه مقایسه کرد فردوسی با خلق شاهنامه در وهله اول به تداوم و تقویت زبان فارسی کمک بسیار شایانی نمود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *