فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

از بازگشتن یک فکر به مغز به آن

Rate this post

از بازگشتن یک فکر به مغز به آن اندازه می توان جلوگیری کرد که از بازگشتن آب دریا به ساحل بتوان جلو گرفت برای ملاح، این، جزرومد نامیده می شود؛ برای گناهکار، پشیمانی نام دارد خدا، جان را مانند اقیانوس میشوراند

بینوایان
ویکتور هوگو

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.