فصد خون غرب تهران

از بازگشتن یک فکر به مغز به آن

از بازگشتن یک فکر به مغز به آن اندازه می توان جلوگیری کرد که از بازگشتن آب دریا به ساحل بتوان جلو گرفت برای ملاح، این، جزرومد نامیده می شود؛ برای گناهکار، پشیمانی نام دارد خدا، جان را مانند اقیانوس میشوراند

بینوایان
ویکتور هوگو


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری