فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

از عشق سبز مادر تا عقل سرخ فرزند قدمعلی سرّامی

Rate this post

اگر به سیاووش مدال عصمت داده‌اید، دست‌کم به سودابه نیز نشان عصیان عطا کنید مگر نه این است که نخستین وی‍‍ژگی برتر آدمی، عاصی بودن و عصیان‌‌کردن اوست؟ در نگاه من و بسا کسان دیگر، سودابه، تندیسه‌ی عصیان زیبایی و مهربانی است من، به عنوان مردی از مردان، دل قانون‌شکن سودابه را پاس می‌دارم و به هر بانویی که بتواند چونین فرمانبردار مهر باشد که او بود، رشک می‌برم من که گاهگاهی، دیوانگی سرخ را از فرشتگی ناب، بیشتر می‌پسندم شما چطور؟

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *