فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

بدترین برده داران در قدیم آن ه

Rate this post

بدترین برده داران در قدیم آن هایی بودند که با برده گانشان مهربانی می کردند و در نتیجه نمی گذاشتند چهره هولناک برده داری بر کسانی که از این نظام رنج می کشند یا به آن می اندیشیدند آشکار شود

تصویر دوریان گری
اسکار وایلد

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.