فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

جاودانْ‌خِرَد درستایشِ حکیم فردوسی 

Rate this post

📢جاودانْ‌خِرَد درستایشِ حکیم فردوسی

محمدرضا شفیعی کدکنی

🔸بزرگا

جاود‌انْ‌مرد‌ا

هُشیواری و د‌انایی
نه د‌یروزی که امروزی، نه امروزی که فرد‌ایی
همه د‌یروزِ ما از تو،‌ همه امروزِ ما با تو
همه فرد‌ایِ ما د‌ر تو، که بالایی و والایی
چو زینجا بنگرم، زان‌سوی دَه قرنت همی‌بینم
که می‌گویی و می‌رویی و می‌بالی و می‌آیی

🔗ادامه چکامه

 

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *