فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

در حیطه کار مسئولین این کشور

Rate this post

در حیطه کار مسئولین این کشور
اندیشه محاصره است و گردنکشی آزاد
زمام امور در دست یاغیان و تازیان
و تازیانه بر سلول های فکر
اتاق اندیشه در حبس و شکنجه سهمیه است
در این سرزمین تبعیض و تزویر و زنجیر
خواندن سرود آزادی چندش و بیهوده است

حق بشر
نان و کار و آزادی ست
اما
چکاندن ماشه پیشه او
چکیدن خون، کار سیمین ست

رد پای دوده بر شانه فانوس
اما
تاوان زدودن سیاهی
مرگ خورشید ست لاغر و زار جان بشریت
استخوانی بر پوست
از انسانیت نمانده
جز اندکی شب
تحفه هر روز

حامیان حقوق بشر خوابند
وقتی صدای
جنگ و حبس و گرسنگی
در نفیر شهر
گلوهایمان را دریده است

ننگ بر دامن بورژوازی و استبداد
که سد راه پرولتاریا
دلیل فقر و ستم بر توده ست
باید شکست این حصار را
زیرا
حصر آزادی بیان و اندیشه، نان و امنیت
آموزش و درمان
حضور آپارتایدهای گوناگون
نشانه فرود تبر بر ریشه ست

طرز فکرتان
میتواند دوست شما باشد
و زندگی خود و فرزندان و همچنین جامعه را بسازد
و
می تواند دشمن شما باشد
و نسلها را بیچاره کند

رستانامه حسن ناصری

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *