فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

در غم کشتگان مباش که ما میگساران این گلستانیم

Rate this post

شاهرخ مسکوب
در غم کشتگان مباش که ما میگساران این گلستانیم

کیخسرو به ایران می رسد در میانه جنگهای بزرگ او با افراسیاب یک بار ایرانیان شکستی سخت می بینند و کار به پرتگاهی باریک می کشد در جنگ هماون سپاه از دست رفته و زود است که تورانیان پیروز شوند همه نومیدانه در انتظار رستمند که روان روشن طوس سپهدار سپاه، سیاوش را به خواب می بیند آب است و شمع در خواب آب نشان روشنائی است پس نور در نور است تخت سیاوش از آب تباه کننده خشکی افراسیابی بر می آید در پریشانی سیاوش سرمی رسد و به طوس می گوید در غم کشتگان مباش که ما میگساران این گلستانیم شما دل قوی دارید و پایداری کنید که پیروزید ایرانیان می مانند تا رستم می رسد و کارها دیگرگون می شود

از کتاب سوگ سیاوش (در مرگ و رستاخیز) نوشته شاهرخ مسکوب

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *