فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

عجز و درماندگیِ تمام معمارانِ زبان فارسی در برابر فردوسی

Rate this post

📢عجز و درماندگیِ تمام معمارانِ زبان فارسی در برابر فردوسی

محمدرضا شفیعی کدکنی

🔸ببینید گزینشِ فردوسی در تقابلِ واژه‌ها، چه فرمی به وجود آورده است که تمامِ معمارانِ زبانِ فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی ندارند:
ببینیم تا اسبِ اسفندیار
سوی آخُر آید همی بی سوار
و یا بارهٔ رستمِ جنگجوی
به ایوان نهد بی خداوندْ روی
گزینشِ فردوسی در تقابل واژه‌ها، چه فرمی به وجود آورده است که تمامِ معمارانِ زبان فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی ندارند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *