فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

قرارداد الجزایر و پی آمدهای آن

Rate this post

قرارداد الجزایر و پی آمدهای آن
پژوهش: دکتر هوشنگ طالع

پژوهشگر مولف این کتاب که آن را می توان یک تاریخ مستند از رویدادهای جنگ ایران و عراق دانست ، در هفت فصل بخش آغازین این کتاب ، تاریخ درگیری های مرزی ایران با کشور عراق را تدوین کرده است دوره زمانی این تاریخنگاری از زمان تاسیس کشور عراق ( فصل اول ) آغاز می شود و در بخش بررسی حقوقی تجاوز عراق به خاک ایران ( فصل هفتم ) پایان می گیرد .

در بخش دوم که « پیوست ها » نام گرفته است ، ۲۹ سند از سندهای تاریخی و سیاسی در این زمینه گرد آمده است و در بخش سوم ، شش نقشه از میدان های عمل های جنگی میان عراق و ایران به دست داده شده است .

این کتاب برای آگاهی جوانان از رویداد های بزرگترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم در تاریخ جهان ، جنگ عراق علیه ایران، کتابی بسیار سودمند است و آگاهی های بسیار و دست اول از بافت نیروهای مدافع از ایران ، از طیف های گوناگون ، در آن گرد آمده است.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری