فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

میراث شکست

Rate this post

کتاب ها بى قرارش مى کردند بنا کرد به مطالعه ، تندتر و بیشتر ، تا اینکه بخشى از داستان شد و داستان بخشى از او
صفحه ها به سرعت ورق مى‌خوردند و قلبش نیز به تندى در سینه مى‌تپید ، قادر نبود از خواندن دست بکشد

میراث شکست
کران دساى

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری