فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

نشست بررسی کتیبه‌های فارسی دری بر دیوار شهر دربند روسیه

Rate this post

دکتر مرتضی‌رضوانفر، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه‌میراث‌فرهنگی‌و‌گردشگری براساس‌پرونده‌ثبت‌جهانی دربند ‌یونسکو(۲۰۰۳ م) دیوار دربند جمهوری‌داغستان روسیه نمادی‌از معماری ساسانی‌است که ۱۵۰۰‌سال کارکرد دفاعی داشته این‌دیوار ۴۰‌کیلومتری، توسط قباد و ‌انوشیروان برای‌حفاظت از منطقۀ آذربایگان احداث‌شده و جدای‌از ۳۲‌کتیبه پهلوی، چندین‌کتیبه به‌خط فارسیِ دری دارد که‌غالباً به‌مرمت آن اشاره‌شده‌ طبق‌اعتقاد‌عامه، دیوار دربند همان‌دیوار‌ذوالقرنین (سدِ‌سکندر) است که در تورات، انجیل و قرآن‌کریم ذکر شده و‌هنگامی‌که‌دیوار توسط‌قوم یأجوج‌و‌مأجوج فتح‌شود، روز حشر فرا‌می‌رسد همچنین به‌متن کتیبه‌دروازه‌چهلتن که باهمکاری داریوش ذوالفقاری‌و‌سعید‌فرمانی خوانش‌شده ‌اشاره‌ و متنش را این‌طور بازخواند درعصر شاه‌شروان سلطان‌خلیل سرور، این‌حِصن‌شد مرتب و این‌قلعه گشت ساتر یأجوج‌باز‌برگشت‌چون فتنه سکندر، تا صیْت‌این‌عمارت‌شد در بلاد‌کافر بادا بُن‌حصارش‌تا‌روز‌حشر‌معمور، بادا‌ثبات‌ملکش‌تا‌قرنها‌وافر مخبر‌شوی هرآنگه‌یابی‌خبر زسالش، گر زانک‌برشماری‌تاریخ‌او ز‌مخبر(۸۴۲‌ق)

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *