فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

نه فرشته نه قدیس

Rate this post

وقتی کسی به دروغ گفتن عادت کند دیگر برایش سخت است یاد بگیرد راست بگوید
و اگر یکی توانست اول بار کسی را ترک کند، دفعه دوم برایش راحت تر می شود

نه فرشته نه قدیس
ایوان کلیما

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری