فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

همسر خاموش اثر ای هریسون

Rate this post

وظیفه ى دیگران نیست نیازهاى ما را برآورده کنند یا به انتظارات ما جواب دهند.
قرار هم نیست که همیشه با ما خوب تا شود. عدم پذیرش این نکته، احساس خشم و نفرت در افراد ایجاد می کند.
آرامش روحى وقتى به دست مى آید که آدم ها را همان طور که هستند بپذیریم و بر نقاط مثبتشان تکیه کنیم.

همسر_خاموش
ای_هریسون

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *