فصد خون غرب تهران

چقدر خوب می شد اگر آدم میتوانس

چقدر خوب می شد اگر آدم میتوانست گذشته اش را به شکلِ دیگری رقم بزند، اینجا و آنجا بعضی چیزها را تغییر بدهد، برای مثال دست از بعضی حماقت هایش بردارد.
اما اگر این امکان پذیر بود، گذشته همیشه در حال دگرگونی بود و هرگر آرام و قرار نمیگرفت و هرگز به روزهایی از جنس مرمر مبدل نمی شد

📖 یک زن بدبخت
✍🏻 ریچارد براتیگان


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری