فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

چقدر خوب می شد اگر آدم میتوانس

Rate this post

چقدر خوب می شد اگر آدم میتوانست گذشته اش را به شکلِ دیگری رقم بزند، اینجا و آنجا بعضی چیزها را تغییر بدهد، برای مثال دست از بعضی حماقت هایش بردارد.
اما اگر این امکان پذیر بود، گذشته همیشه در حال دگرگونی بود و هرگر آرام و قرار نمیگرفت و هرگز به روزهایی از جنس مرمر مبدل نمی شد

📖 یک زن بدبخت
✍🏻 ریچارد براتیگان

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری