فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

چنین گفت زرتشت

Rate this post

تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند و چون ابلیس را دیدم، او را جدی و کامل و ژرف و سخت یافتم او جان سنگینی بود و از راه اوست که همه چیز فرو می‌افتد با خنده می‌کشند نه با خشم خیز تا جان سنگینی را بکُشیم

چنین گفت زرتشت
فریدریش نیچه

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.