فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

چنین گفت زرتشت

Rate this post

چنین گفت زرتشت     :

خرد ما اینگونه می خواهد : بی خیال ، سخره گر ، پر خاش جوی ….

درست است که ما عاشق زندگی هستیم / اما نه از آن رو که بدان خو کرده ایم /

    بل از آن رو که خو کرده ی عشق ایم ./

عشق هیچ گاه بی بهره از جنون نیست/ اما جنون نیز هیچ گاه بی بهره از خرد نیست./

و نیز، به گمان ِ من ، که اهل زندگی ام /

پروانه ها وحباب های ِ صابون وهر آنچه در میان ِ آدمیان ازجنس  ِ آن هاست با شادکامی

از همه آشناتر اند /

دیدار پرواز ِ این رَوانک ها ی سبکبال  ِ دیوانه وار نازک تن ِ پُر جنبش زرتشت

را به گریستن و

نغمه  سرایی می انگیزد ./

تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند ./

و چون ابلیس ام را دیدم  ، او را جّدی و کامل و ژرف و با وقار یافتم . /

او جان ِ سنگینی بود ./ از راه  ِ اوست که همه چیز فرو می افتد./

با خنده می کشند نه با خشم ! خیز تا « جان ِ سنگینی »  را بکشم ! /

چون راه رفتن آموختم ، به دویدن پرداختم ./

چون  پرواز کردن آموختم ، دیگر برای جنبیدن نیاز به هیچ فشاری ندارم. /

اکنون سبکبار ام ! / اکنون در پرواز / اکنون می بینم خویشتن را در زیر پای خویش /

اکنون خدایی در من رقصان است ./

”  فریدریش نیچه  “

Rate this post

دیدگاه به چنین گفت زرتشت

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *