فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

کتاب ریکا از دافنه دوموریته

Rate this post

وقتی مُرد، بلوز و شلوار تنش بود، اما توی آب در آمده بود. چند هفته ی بعد که جسد را پیدا کردند هیچ چیز تنش نبود.
سنگ ها داغانش کرده بودند.
میدانی…؟
صورت قشنگش شناخته نمی شد و دو بازویش کنده شده بودند
آقای دووینتر جسدش را شناسایی کرد. برای دیدنش به اجکومب رفت، تک و تنها…

📖 ربکا
✍🏻 دافنه دوموریه

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری