فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

گفتگو صفر عبدالله پرسش

Rate this post

گفتگو
صفر عبدالله

پرسش فکر می‌کنید، چرا این نامها را عوض کردند؟ خوب، نمی‌شد که فارسی بگویند؟

صفر عبدالله این اهداف سیاسی است پیداست که تفرقه باید می‌انداختند و حکومت می‌کردند کار بسیار ساده است جز فارسی، ما زبانی نداریم و در طول هزار سال هم قوم تاجیک بوده، اما هیچ جایی که سخن از زبان می‌رود، زبانی به نام “تاجیکی” وجود ندارد تعبیری است که استالین و یارانش به ملت ما بار کردند و از سوی دیگر، می‌دانید که در زمان استالین هیچ کسی جرأت رد کردن نداشت هر کسی رد کرد، سرش از تنش جدا شد

پرسش چرا نخواستند نام فارسی باقی بماند؟

صفر عبدالله به خاطر این که ایران هست، ایران بزرگ هست به خاطر این که تاجیکان افغانستان هم آن زمان زبانشان را “فارسی” می‌گفتند و یا فارسی کابلی هم می‌گفتند شما می‌دانید، اول “تاجیکی” خلق کردند، بعد در قانون اساسی افغانستان که سال ۱۹۶۶ در زمان زایرشاه پذیرفته شد، زبان فارسی ِ فارسی‌زبانان یا تاجیکان افغانستان را “دری” گفتند این مسخره ای بیش نیست خوب، پیداست که یک زبان است و پیداست که این کار بسیار آگاهانه طراحی شده بود که ما را پاره پاره کنند و حکومت کنند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *