فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

🔴شاه بیتهای شاهنامه

Rate this post

سه عاملی که از نظر فردوسی پاکزاد تاج و تخت یک پادشاه را در هم پیچیده و رختِ بقایِ او را به بادِ فنا خواهد داد.

۱)بیدادگری و ستم شهریار
۲)زبردستیِ فرومایگان و زیردستیِ هنرمندان (برکشیدن فرومایگان و برتری دادن آنان نسبت به خردمندان)
۳)حرص و ولعِ مال اندوزی(خویشی با گنج)

سرِ تخـتِ شاهان بپیـچد سـه کـار
نخستیـن ز بیـدادگر٘ شـهریـار
دگر آنکه بی سـود را برکَـشَد
ز مردِ هـنرمنـد برتر کَـشَد
سه دیگر که با گنج خویشی کند
به دینار کوشد که بیشی کند

این سه بیت در بخش پادشاهی اردشیر بابکان آمده است.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *