فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

در رفتار و کلام قاطعیت داشته باشیم.

Rate this post

⛔️ سست عنصر نبودن و پای تصمیمات و تعهدات ماندن موجب جذابیت است. افرادی که شخصیتی قاطع دارند، هدف‌های مشخص و ارزش‌های معین و برنامه‌های مُدوّنی دارند و بلااستثنا جذابند.
✅ قدرت “نه” گفتن به درخواست‌های بی‌ارزش دیگران موجب رویش جذابیت است. بعضی افراد خود را فدای این و آن می‌کنند و هر کار مثبت یا منفی را قبول می‌کنند و این‌طور می‌خواهند در دل دیگران رخنه کنند که نمی‌شود.
💎 جذابیت یعنی مصمم بودن و قاطعیت در رفتار و گفتار

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری