فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

” زمان ” اندک است عمل کن

Rate this post

همانطور که داشتن یک پیانو
شما را به یک پیانیست قابل تبدیل نمی‌کند
خواندن هزاران جمله موفقیت هم،
شما‌را به یک ” انسان موفق ” تبدیل نمی‌کند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری