فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

عدم وجود نام هخامنشیان در شاهنامه

Rate this post

چون از هخامنشیان در منبع یا منابع مورد استفادۀ فردوسی نام و نشانی نبوده، در شاهنامه نیز یادی از این سلسله نیست علت فراموشی هخامنشیان در مآخذ فردوسی، چند نکته است یکی این که در اوستا از این سلسلۀ شاهی نامی نیامده و چون موبدان دورۀ ساسانی پیرو سنت دینی کتاب مقدس کیش خویش بودند، در تدوین خدای نامه به عنوان مجموعۀ اخبار شاهان و یلان ایران از آن ها نام نبرده اند ثانیا برخلاف ساسانیان ـ که روایات مربوط به شهریاران آن ها در خدای نامه گردآوری شده ـ از هخامنشیان و دربارۀ آن ها مجموعۀ مدوّنی وجود نداشته و این موضوع هم باعث شده که این سلسله در منابع شاهنامه و به تبع، اثر فردوسی فراموش شود

Www shahnamehpajohan ir

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *