فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦﺑﺎﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎ

Rate this post

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷه،کافیه
نماز هم نخوندی نخون روزه نگرفتی نگیر و
فقط سعی کن دلت پاک باشه ️

️ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ
ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ برایش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺁﻣﻨﻮﺍ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
[ ﺁﻣَُﻨﻮﺍ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕ ]ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻢ ﺩﻝ ؛ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ️ ️

با شما همراه هستیم
کانال درســ أخلاقــ

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.