فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

به امیدآینده درخشان ایران با ش

Rate this post

به امیدآینده درخشان ایران با شاهنامه
نشست ۲۰۹
شاهنامه خوانی۲۲ ۹ ۹۸
(انجمن مهر شاهنامه خوانان تاکستان)

داستان هفت خان اسپندیار
خان یکم و دویم و سیم
رج۷۰ ۱۹۰
شاهنامه خوانی و گزارش سیاوش تات

آدینه روز ساعت۱۶ ۱۷ ۳۰
تاکستان خیابان امام روبروی اداره پست کوچه عندلیب کلینیک مهر اشکوب (طبقه) یک شماره ۴ روبروی دندان پزشکی دکتر کاظم لو

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *