فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

♡GoldoeMa سیکاس رولوتا

Rate this post

♡GoldoneMan
سیکاس رولوتا

۲ پیازهایی که ازاطراف پیازمیرویند یکی ازبهترین روشها برای تکثیره بهترین زمان برای جداسازی این جوانه هاازبدنه بوته مادربهارواواخرزمستانه پس از جداسازی پیازهاهمه برگهاوریشه هارا جدانماییدآسیب دیده هارایک هفته یا بیشترآزادرهاکنیدودرجای خشک قرار دهید بعده یه هفته داخل ماسه ضدعفونی شده بکاریداجازه دهید که خاک کاملاً خشک گردد، سپس به آن آب دهیدودرجای سایه روشن بزاریدریشه ها بسیارآرام ظاهرمیگردندبرگهاچندماه بعد آشکارمیگردندپس ازبرگ زدن مخلوطی ملایم ازکودباآب بدیدبرگهادرتکثیرپیازی به ناگهان به صورت دایره ای ظاهرمی گردنددراین زمان ازانتقال وجابجایی که سبب ایجادشوک به گیاه میگردد بپرهیزیدنورکافی دراختیار گیاه قرار دهیدنورکم سبب بلندی ونورزیادسبب کوتاهی برگها میشود
۳قلمه زدن  
باتقسیم پیازبه قطعات مختلف وقرار دادن درماسه روشی جهت تکثیر سیکاس است ولی ازاین روش استفاده نمیشود

instagram
Instagram com GoldoneMan1

Telegram

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *