فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema نوتو خورشیدی کا

Rate this post

goldoneman
نوتو خورشیدی
کاکتوس
آبیاری
به مانند اکثر کاکتوسها در فصل زمستان (مقدار کم) و در فصل تابستان بعد از هر بار خشک شدن خاک
شرایط نوری نامناسب و یا کم و زیاد شدن رطوبت محیطی موجب پیچش و رشد علفی و بد شکل شدن فرورفتگیها و برآمدگیهایی بر روی پیکر نوتوکاکتوسها میشود

از آنجا که بخش انتهایی نوتوکاکتوس بیشتر شکل زاویه دار داشته که به سمت نور قرار میگیرد وهمچنین تیغ های طلای زیبااز همین رو این کاکتوس “نوتوی خورشیدی” نیز نامیده میشود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *