فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

goldoema پرنده بهشتی ب

goldoneman
پرنده بهشتی

بیماری وآفات
پرنده بهشتی تقریبا یک گیاه بدون افت است افات حشره ای که می توانند این گیاه را مورد حمله قرار بدهند شامل سپردار و شپشک آرد آلود و مگس سفید و شته هستند این افات می توانند با حشره کشهای سیستمیک کنترل شوند

بیماری هایی که می توانند به این گیاه صدمه برسانند شامل پژمردگی باکتریایی و فساد ریشه هستند فساد ریشه بیماری قارچی است که توسط بذر منتقل می شود و می شود توسط خیساندن بذور در اب (با دمای اتاق) برای یک روز و سپس فروبردن بذور برای ۳۰ دقیقه در اب با دمای ۵۷ درجه سانتیگراد این بیماری را کنترل کرد بذور را بعد از خنک شدن و خشک شدن در بستر کشت استریل شده بکارید


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری