فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema پرنده بهشتی ب

Rate this post

goldoneman
پرنده بهشتی

بیماری وآفات
پرنده بهشتی تقریبا یک گیاه بدون افت است افات حشره ای که می توانند این گیاه را مورد حمله قرار بدهند شامل سپردار و شپشک آرد آلود و مگس سفید و شته هستند این افات می توانند با حشره کشهای سیستمیک کنترل شوند

بیماری هایی که می توانند به این گیاه صدمه برسانند شامل پژمردگی باکتریایی و فساد ریشه هستند فساد ریشه بیماری قارچی است که توسط بذر منتقل می شود و می شود توسط خیساندن بذور در اب (با دمای اتاق) برای یک روز و سپس فروبردن بذور برای ۳۰ دقیقه در اب با دمای ۵۷ درجه سانتیگراد این بیماری را کنترل کرد بذور را بعد از خنک شدن و خشک شدن در بستر کشت استریل شده بکارید

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *