فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema جامع گلدان ۵

Rate this post

goldoneman
جامع گلدان

۵ مراحل تعویض گلدان
بایدتوجه داشت که خاک گیاه خیس نباشه مقدارخیلی کم مرطوب باشه اگر تازه گیاه ابیاری شده تعویض گلدان بشه چون که خاک گیاه ازگلدان به خوبی جدا نمیشه به ریشه های گیاه آسیب میرسه
درزمان تعویض گلدان بایک وسیله مثل بیلچه ضرباتی به گلدان واردکنیدتاخاک ازگلدان جدابشه بهتره که کف گلدان یک لایه پوکه معدنی یاقلوه سنگ ریخته بشه وروش مقداری خاک ریخته بشه
گیاه روروی این خاک قرارداده ولبه خاک مقداری بالاترازسطح گلدان باشه برای گلدانهایی باقطر۶تا۱۲سانت لبه خاک بهتره که۱سانت بالاترباشه این فاصله خیلی مهمه چون بعدازپرکردن گلدان از خاک مناسب وابیاری گیاه فضای مناسب برای ابیاری ایجاد میشه پس ازقرارگیری گیاه درگلدان جدیدفضاهای خالی روباید باخاک مناسب پرکردوبعدانتهای گلدان رو چندبارزمین زده تافضاهای خالی پربشن وسپس بادست خاکروفشارداده تاگیاه به خوبی درداخل گلدان سفت بشه
برای کاکتوسهاوساکولنتهابهتره که همون موقع ابیاری نشن وبعدازگذشت چندروز ابیاری بشن بهتره که تاچندروزدرمعرض نورخورشیدنباشه
بعدازگذشت۱هفته ازکاشت بهتره که گیاه باهیومیک اسیدابیاری بشه

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *