فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

تغذیه این گل به کمبود آهن

Rate this post

تغذیه
این گل به کمبود آهن بسیار حساس است بنابراین اسیدهیومیک با آهن هر دوهفته یبار تغذیه کنید

و هر ماه یکبار با کود کامل هم تغذیه شود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری