فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

شرایط نگهداری گیاه شویدی

Rate this post

شرایط نگهداری گیاه شویدی

آبیاری
 این گیاه به آبیاری مرتب نیاز دارد زیرا گیاهی رطوبت دوست است
ولی توجه داشته باشید که آبیاری بیش از حد می تواند موجب پوسیدگی ریشه های گیاه شویدی شود

نور
 شویدی به نور زیاد و غیر مستقیم خورشید نیازمند است

تکثیر
شویدی از طریق بذر و تقسیم ریشه تکثیر می شود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری