فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

قبل از اینکه تلاش کنی که ارتعاش کسی رو درست کنی

Rate this post

قبل از اینکه تلاش کنی که ارتعاش کسی رو درست کنی ، مطمئن شو ارتعاش خودت رو داغون نمیکنی
اول از انرژی خودت محافظت کن

On protecting your energy
It’s okay to cancel a commitment
It’s okay to not answer that call
It’s okay to change your mind
It’s okay to want to be alone
It’s okay to take a day off
It’s okay to do nothing
It’s okay to speak up
It’s okay to let go

در مورد محفاظت از انرژی خود
اشکالی نداره که تعهدی رو لغو کنی
اشکالی نداره که به اون تماس پاسخ ندی
اشکالی نداره نظرت رو عوض کنی
اشکالی نداره که بخوای تنها باشی
اشکالی نداره که یه روز مرخصی بگیری
اشکالی نداره که هیچ کاری انجام ندی
اشکالی نداره که حرف بزنی
اشکالی نداره رهاش کنیRate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *