فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema [تکثیر زاموفیلیا

Rate this post

goldoneman
[تکثیر زاموفیلیا به روشِ تقسیم ریشه] آفات و بیماری زاموفیلیا
گیاه زاموفیلیا دچار آفت و یا بیماری خاص نمی شود البته آفات شایعی همانند کنه های تارعنکبوتی ، شپشک ها و کنه ها اگر در محیط وجود داشته باشند و سایر گیاهان را آلوده کنند ممکن است که به سراغ این گیاه نیز بیایند
از بیماری های قارچی نیز می توان به انواعی همانند سفیدک پودری، زنگ و یا لکه برگی قارچی ایجاد کرد که رایج نیستند اما شرایط محیطی نامناسب می تواند شیوع آنها را گاهی تحریک کند
هرس
به هرس خاصی نیاز ندارد مگر جدا کردن برگهای زرد و یا آسیب دیده از گیاه که باید با ملایمت و با کمک وسیله ای تیز همانند قیچی انجام شود تا میتوتید محور برگ و یا ساقه و سایر برگها آسیب وارد نشود همچنین در گیاهانی که بیش از اندازه بزرگ و متراکم شده اند می توان برخی از ساقه ها را تا نزدیکی سطح خاک قطع کرد تا از تراکم ساقه ها از مرکز گیاه کاسته شود البته قطع بیش از اندازه ساقه ها موجب ظعیف شدن ریزومها (ساقه های زیرزمینی ) گیاه و در نتیجه ضعف و عدم رشد گیاه خواهد شد

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *