فصد خون غرب تهران

goldoema [زاموفیلیا مبتلا ب

goldoneman
[زاموفیلیا مبتلا به بیماری قارچی کالونکتریا] زاموفیلیا
کوددهی
برای کوددهی به این گیاه در طی فصل رشد بهار و تابستان میتوان هر ۶ هفته یکبار از کود کامل مثل ۱۰ ۱۰ ۱۰ استفاده کرد اگر این کود را در اختیار ندارید از سه ۲۰ با نصف غلظت معمول استفاده کنید
زاموفیلیا به طور کل گیاهی کندرشد است ونیاززیادی به کودنداردکوددهی راپاییزوزمستان متوقف کنید


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری