فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

goldoema شبدر زینتی نو

Rate this post

goldoneman
شبدر زینتی
نوع خاک
خاک این گیاه حتما باید سبک بوده و آب نگهدار نباشد خاک گلکده
کود
چون اکسالیس گیاهیست گل دهنده میتوانید در تمام فصل رشد از کود بنفشه آفریقایی برای رشد و گلدهی بیشتر استفاده کنید یا کود کریستالون ۱۸۱۸۱۸
کود بنفشه آفریقایی توصیه میشود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.