فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

gologiahetabiee سوال لکه ها

Rate this post

gologiahetabiee
سوال
لکه های سوخته و قهوه ای روی برگهای برگ عبایی مشاهده میشود؟

پاسخ
گیاه را از اشعه مستقیم افتاب در امان نگه دارید،برگهای صدمه دیده را از قاعده قطع کنید

سوال
برگها رو به زردی میروند و سقوط مینمایند؟
پاسخ
ابیاری بیش از اندازه است،اجازه دهید در فاصله بین دو ابیاری سطح خاک خشک شود،زهکش را بازدید کنید

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.