فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

راز دختران موفق

Rate this post

این روزها شاهد پدیده ای شگرف هستم. به نظر می رسد بخشی از زنان سراسر جهان رمز کامیابی و شادمانی رادر زندگی و شغل خودیافته اند و هر روز برتعداد انان افزوده می شود. در واقع گویی قدرتی مخفی و زیرزمینی دراین زنان وجود دارد زیرا انان رمزی جادویی را گشوده اند. آنان مثبت می اندیشند از یکدیگر حمایت می کنند و این باور راستین را دارند که می توانند به همه خواسته هایشان برسند. پیروزی زمانی از آن شما خواهد بود که توانمندی های خودرا باور کنید زمانی که برای همیشه به افکار منفی پایان دهید و به همه چیزهایی که در خدمت رسالت شما نیستند، یک نه بلند بگویید. پیروزی را زمانی در آغوش خواهید گرفت که خودتان را با دخترانی مثبت قدرتمند و ثابت قدم احاطه کنید.

📕 راز دختران موفق
✍ کارا الویل لیبا

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.