فصد خون غرب تهران

The startig poit of all achi

The starting point of all achievement is desire Keep this constantly in mind Weak desire brings weak results,
just as a small fire makes a small amount of heat

نقطه شروع تمام موفقیت ها اشتیاق است
این را همیشه در ذهن خود داشته باشید که تمایل ضعیف نتایج ضعیفی به وجود می آورد،
درست مثل یک آتش کوچک که گرمای کمی را ایجاد میکند

Tell me your excuse again


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری