فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

This is your Saturday morig

Rate this post

This is your Saturday morning, remind yourself that you are powerfull beyond measure, that you are capable of doing anything you are willing to work for, and that you could change your life today

امروز شنبه ی توست، به خودت یادآوری کن که ماورای میزان قدرت داری، که قادر به انجام هرکاری که مشتاق آنی، هستی، و امروز قادری زندگیتو تغییر بدی

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *