فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

خواب ناصرالدین شاه در مورد جن ها

خواب ناصرالدین شاه در مورد جن ها که بعد نقاشی ها جن ها را نیز خودش کشید

صورت سه‌تا از طایفۀ اجنّه که در شب شنبه ۲۸ ربیع‌الثانی در خواب دیدم
به همین شکل بودند ما سفره چیده و نشسته بودیم پیشخدمت گفت بعضی از شاهزادگان و سه نفر جنّ معطّل هستند گفتم بیایند تا اذن دادم، اوّل این سه جن داخل شدند
قدری سر سفره نشستند، بعد برخاستند؛ یکی آمد بغل من و میلرزیدند با اشارات حرف می‌زدند یعنی سؤال را جواب می‌گفتند چیزی از حرفشان معلوم نشد
شنبه سنۀ ۱۲۷۰


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری