فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

خواب ناصرالدین شاه در مورد جن ها

Rate this post

خواب ناصرالدین شاه در مورد جن ها که بعد نقاشی ها جن ها را نیز خودش کشید

صورت سه‌تا از طایفۀ اجنّه که در شب شنبه ۲۸ ربیع‌الثانی در خواب دیدم
به همین شکل بودند ما سفره چیده و نشسته بودیم پیشخدمت گفت بعضی از شاهزادگان و سه نفر جنّ معطّل هستند گفتم بیایند تا اذن دادم، اوّل این سه جن داخل شدند
قدری سر سفره نشستند، بعد برخاستند؛ یکی آمد بغل من و میلرزیدند با اشارات حرف می‌زدند یعنی سؤال را جواب می‌گفتند چیزی از حرفشان معلوم نشد
شنبه سنۀ ۱۲۷۰

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *