فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

ریشه نماز در ایران باستان

Rate this post

🏛نماز واژه ای است فارسی که برابر با الصلاه در زبان عربی می‌باشد.

‏نماز در زبان فارسی میانه، به چم/ معنی می شود: تعظیم
‏پارتی= اشکانی namāž : نماژ
‏پهلوی= ساسانی namāz : نماز

‏نمازهای پنجگانه زرتشتی ها:
‏هاون گاه، ربیهون گاه، ازیرین گاه، ابسروسریم گاه، اوشهین گاه

 

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری