فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

سیل هجوم تازیان به ایران زمین

Rate this post

️ سیل هجوم تازیان به ایرانزمین ؛

در برابر سیل هجوم تازیان ، شهر ها و قلعه های بسیار ویران گشت و خاندان ها و دودمان های بسیار بر باد رفت نعمت ها و اموال توانگران را غارت کردند و غنایم و انفال نام نهادند دختران و زنان ایرانی را در بازار های مدینه فروختند و سبایا و اسراء خواندند از پیشه وران و برزگران که دین مسلمانی را نپذیرفته بودند ، باج به زور گرفتند و جزیه نام نهادند همه این کار ها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام میدادند هرگز در برابر این کارها هیچکس آشکارا یارای اعتراض نداشت حد و رجم و قتل و حرق ، تنها جوابی بود که عرب خاصه در دوران اموی بهرگونه اعتراضی میدادند

دوقرن سکوت ، عبد الحسین زرین کوب

مطالب خواندنی

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *